Φίλτρα

Brand

Αριθμός Στοιχείων

Ον.Ένταση - Amber

Χρώμα

Είδος

Στεγανοποίηση

Τάση Ρεύματος

Μήκος

Πλάτος

Τιμή

Χαλκίδα

Bassiakos Χαλκίδα Διακόπτη A/R 10AX με Πλαίσιο Κρεμ

Παράδοση σε 4 - 10 ημέρες

2,66 
Κωδ.: 100046570
Βάρος Συσκευασίας 0,2 kg
Ονομαστική Ένταση Ρεύματος

Τάση Ρεύματος

Χρώμα

Στεγανοποίηση

Εγγύηση

Bassiakos Χαλκίδα Διακόπτη A/R 10AX με Πλαίσιο Λευκό Περλέ

Παράδοση σε 4 - 10 ημέρες

3,33 
Κωδ.: 100048114
Βάρος Συσκευασίας 0,2 kg
Ονομαστική Ένταση Ρεύματος

Τάση Ρεύματος

Χρώμα

Στεγανοποίηση

Εγγύηση

Bassiakos Χαλκίδα Διακόπτη A/R 10AX με Πλαίσιο Λευκός

Παράδοση σε 4 - 10 ημέρες

2,66 
Κωδ.: 100045898
Βάρος Συσκευασίας 0,2 kg
Ονομαστική Ένταση Ρεύματος

Τάση Ρεύματος

Χρώμα

Στεγανοποίηση

Εγγύηση

Bassiakos Χαλκίδα Διακόπτη A/R 10AX με Πλαίσιο Μαύρο Ματ

Παράδοση σε 4 - 10 ημέρες

3,33 
Κωδ.: 100046596
Βάρος Συσκευασίας 0,2 kg
Ονομαστική Ένταση Ρεύματος

Τάση Ρεύματος

Χρώμα

Στεγανοποίηση

Εγγύηση

Bassiakos Χαλκίδα Διακόπτη A/R K/R 10AX με Πλαίσιο Κρεμ

Παράδοση σε 4 - 10 ημέρες

3,35 
Κωδ.: 100046572
Βάρος Συσκευασίας 0,2 kg
Ονομαστική Ένταση Ρεύματος

Τάση Ρεύματος

Χρώμα

Στεγανοποίηση

Εγγύηση

Bassiakos Χαλκίδα Διακόπτη A/R K/R 10AX με Πλαίσιο Λευκό Περλέ

Παράδοση σε 4 - 10 ημέρες

4,19 
Κωδ.: 100048116
Βάρος Συσκευασίας 0,2 kg
Ονομαστική Ένταση Ρεύματος

Τάση Ρεύματος

Χρώμα

Στεγανοποίηση

Εγγύηση

Bassiakos Χαλκίδα Διακόπτη A/R K/R 10AX με Πλαίσιο Λευκός

Παράδοση σε 4 - 10 ημέρες

3,35 
Κωδ.: 100045900
Βάρος Συσκευασίας 0,2 kg
Ονομαστική Ένταση Ρεύματος

Τάση Ρεύματος

Χρώμα

Στεγανοποίηση

Εγγύηση

Bassiakos Χαλκίδα Διακόπτη A/R K/R 10AX με Πλαίσιο Μαύρο Ματ

Παράδοση σε 4 - 10 ημέρες

4,19 
Κωδ.: 100046598
Βάρος Συσκευασίας 0,2 kg
Ονομαστική Ένταση Ρεύματος

Τάση Ρεύματος

Χρώμα

Στεγανοποίηση

Εγγύηση

Bassiakos Χαλκίδα Διακόπτη A/R Ενδιάμεσος 10AX με Πλαίσιο Κρεμ

Παράδοση σε 4 - 10 ημέρες

4,07 
Κωδ.: 100046571
Βάρος Συσκευασίας 0,2 kg
Ονομαστική Ένταση Ρεύματος

Τάση Ρεύματος

Χρώμα

Στεγανοποίηση

Εγγύηση

Bassiakos Χαλκίδα Διακόπτη A/R Ενδιάμεσος 10AX με Πλαίσιο Λευκό Περλέ

Παράδοση σε 4 - 10 ημέρες

5,08 
Κωδ.: 100048115
Βάρος Συσκευασίας 0,2 kg
Ονομαστική Ένταση Ρεύματος

Τάση Ρεύματος

Χρώμα

Στεγανοποίηση

Εγγύηση

Bassiakos Χαλκίδα Διακόπτη A/R Ενδιάμεσος 10AX με Πλαίσιο Λευκός

Παράδοση σε 4 - 10 ημέρες

4,07 
Κωδ.: 100045899
Βάρος Συσκευασίας 0,2 kg
Ονομαστική Ένταση Ρεύματος

Τάση Ρεύματος

Χρώμα

Στεγανοποίηση

Εγγύηση

Bassiakos Χαλκίδα Διακόπτη A/R Ενδιάμεσος 10AX με Πλαίσιο Μαύρο Ματ

Παράδοση σε 4 - 10 ημέρες

5,08 
Κωδ.: 100046597
Βάρος Συσκευασίας 0,2 kg
Ονομαστική Ένταση Ρεύματος

Τάση Ρεύματος

Χρώμα

Στεγανοποίηση

Εγγύηση

Bassiakos Χαλκίδα Διακόπτη K/R 10AX με Πλαίσιο Κρεμ

Παράδοση σε 4 - 10 ημέρες

2,85 
Κωδ.: 100046569
Βάρος Συσκευασίας 0,2 kg
Ονομαστική Ένταση Ρεύματος

Τάση Ρεύματος

Χρώμα

Στεγανοποίηση

Εγγύηση

Bassiakos Χαλκίδα Διακόπτη K/R 10AX με Πλαίσιο Λευκό Περλέ

Παράδοση σε 4 - 10 ημέρες

3,56 
Κωδ.: 100048113
Βάρος Συσκευασίας 0,2 kg
Ονομαστική Ένταση Ρεύματος

Τάση Ρεύματος

Χρώμα

Στεγανοποίηση

Εγγύηση

Bassiakos Χαλκίδα Διακόπτη K/R 10AX με Πλαίσιο Λευκός

Παράδοση σε 4 - 10 ημέρες

2,85 
Κωδ.: 100045895
Βάρος Συσκευασίας 0,2 kg
Ονομαστική Ένταση Ρεύματος

Τάση Ρεύματος

Χρώμα

Στεγανοποίηση

Εγγύηση

Bassiakos Χαλκίδα Διακόπτη K/R 10AX με Πλαίσιο Μαύρο Ματ

Παράδοση σε 4 - 10 ημέρες

3,56 
Κωδ.: 100046593
Βάρος Συσκευασίας 0,2 kg
Ονομαστική Ένταση Ρεύματος

Τάση Ρεύματος

Χρώμα

Στεγανοποίηση

Εγγύηση

Bassiakos Χαλκίδα Διακόπτη K/R με Λυχνία LED Προσ/μου 10AX με Πλαίσιο Λευκός

Παράδοση σε 4 - 10 ημέρες

3,76 
Κωδ.: 100045896
Βάρος Συσκευασίας 0,2 kg
Ονομαστική Ένταση Ρεύματος

Τάση Ρεύματος

Χρώμα

Στεγανοποίηση

Εγγύηση

Bassiakos Χαλκίδα Διακόπτη Απλός 10AX με Πλαίσιο Κρεμ

Παράδοση σε 4 - 10 ημέρες

2,08 
Κωδ.: 100046568
Βάρος Συσκευασίας 0,2 kg
Ονομαστική Ένταση Ρεύματος

Τάση Ρεύματος

Χρώμα

Στεγανοποίηση

Εγγύηση

Bassiakos Χαλκίδα Διακόπτη Απλός 10AX με Πλαίσιο Λευκό Περλέ

Παράδοση σε 4 - 10 ημέρες

2,60 
Κωδ.: 100048112
Βάρος Συσκευασίας 0,2 kg
Ονομαστική Ένταση Ρεύματος

Τάση Ρεύματος

Χρώμα

Στεγανοποίηση

Εγγύηση

Bassiakos Χαλκίδα Διακόπτη Απλός 10AX με Πλαίσιο Λευκός

Παράδοση σε 4 - 10 ημέρες

2,08 
Κωδ.: 100045922
Βάρος Συσκευασίας 0,2 kg
Ονομαστική Ένταση Ρεύματος

Τάση Ρεύματος

Χρώμα

Στεγανοποίηση

Εγγύηση

Bassiakos Χαλκίδα Διακόπτη Απλός 10AX με Πλαίσιο Μαύρο Ματ

Παράδοση σε 4 - 10 ημέρες

2,60 
Κωδ.: 100046592
Βάρος Συσκευασίας 0,2 kg
Ονομαστική Ένταση Ρεύματος

Τάση Ρεύματος

Χρώμα

Στεγανοποίηση

Εγγύηση

Bassiakos Χαλκίδα Διακόπτη Ρολλών 10AX με Πλαίσιο Κρεμ

Παράδοση σε 4 - 10 ημέρες

4,02 
Κωδ.: 100046573
Βάρος Συσκευασίας 0,2 kg
Ονομαστική Ένταση Ρεύματος

Τάση Ρεύματος

Χρώμα

Στεγανοποίηση

Εγγύηση

Bassiakos Χαλκίδα Διακόπτη Ρολλών 10AX με Πλαίσιο Λευκό Περλέ

Παράδοση σε 4 - 10 ημέρες

5,03 
Κωδ.: 100048117
Βάρος Συσκευασίας 0,2 kg
Ονομαστική Ένταση Ρεύματος

Τάση Ρεύματος

Χρώμα

Στεγανοποίηση

Εγγύηση

Bassiakos Χαλκίδα Διακόπτη Ρολλών 10AX με Πλαίσιο Λευκός

Παράδοση σε 4 - 10 ημέρες

4,02 
Κωδ.: 100045901
Βάρος Συσκευασίας 0,2 kg
Ονομαστική Ένταση Ρεύματος

Τάση Ρεύματος

Χρώμα

Στεγανοποίηση

Εγγύηση